Ajuda HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Guia de l'usuari

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Número de referència: CF235-90903

Edition 2, 11/2012

Crèdits de marques comercials

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

i

PostScript

®

són marques registrades

d'Adobe Systems Incorporated.

Apple i el logotip d'Apple són marques

comercials d'Apple Computer, Inc.,

registrades als Estats Units i a altres països/

regions. iPod és una marca comercial

d'Apple Computer, Inc. iPod només té

llicència per a la reproducció legal o prèvia

autorització del titular dels drets d'autor. No

pirategeu música.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

background image

Índex de continguts

1 Introducció al producte ..................................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Vistes del producte ................................................................................................................... 4

Vista frontal dreta del producte ................................................................................... 4
Vista frontal esquerra del producte .............................................................................. 5
Ports de la interfície ................................................................................................... 6
Ubicació del número de sèrie i del número de model .................................................... 7

Tauler de control ...................................................................................................................... 8

Disseny del tauler de control ....................................................................................... 8
Ajuda del tauler de control ......................................................................................... 9

Informes del producte ............................................................................................................. 10

2 Connexió del producte i instal·lació del programari ........................................................ 11

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 12
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Windows) ............................................................................................................................ 14

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 14
Instal·lació del programari ....................................................................................... 15

Connexió del producte a un ordinador mitjançant un cable USB i instal·lació del programari (Mac
OS X) ................................................................................................................................... 16
Connexió del producte a una xarxa mitjançant un cable de xarxa i instal·lació del programari
(Mac OS X) ........................................................................................................................... 18

Configuració de l'adreça IP ...................................................................................... 18
Instal·lació del programari ....................................................................................... 19

3 Safates d'entrada i safates de sortida ............................................................................. 21

Mides de paper compatibles ................................................................................................... 22
Tipus de paper compatibles .................................................................................................... 26
Configuració de les safates ..................................................................................................... 27

Configuració d'una safata quan es carrega el paper ................................................... 27
Configuració d'una safata per ajustar-se a la configuració del treball d'impressió ........... 27

CAWW

iii

background image

Configureu una safata mitjançant el tauler de control .................................................. 28

Mode de capçalera alternativa ................................................................................................ 29
Safata 1 ............................................................................................................................... 30

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 30
Càrrega de la safata 1 ............................................................................................ 31

Safata 2 i safata 3 ................................................................................................................. 33

Capacitat de la safata i orientació del paper ............................................................. 33
Càrrega de la safata 2 i la safata 3 .......................................................................... 34

Safates de 500 fulls. .............................................................................................................. 36

Capacitat de la safata de 500 fulls i orientació del paper ............................................ 36
Càrrega de les safates de 500 fulls ........................................................................... 37

Safata de gran capacitat per a 3.500 fulls ............................................................................... 39

Capacitat d'entrada d'alta capacitat de 3.500 fulls i orientació del paper ..................... 39
Càrrega de la safata d'alta capacitat de 3.500 fulls ................................................... 39

Ús de les opcions de sortida del paper ..................................................................................... 41

Caixa de sortida ..................................................................................................... 41

4 Components, subministraments i accessoris .................................................................... 43

Encarregueu peces, accessoris i subministraments ...................................................................... 44
Política d'HP sobre els consumibles que no són d'HP .................................................................. 45
Lloc web contra les falsificacions d'HP ...................................................................................... 46
Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de la seva vida útil estimada .............................. 47
Activació o desactivació de les opcions Paràmetres Molt baix del tauler de control ........................ 48
Peces d'autoreparació per part del client .................................................................................. 49
Accessoris ............................................................................................................................. 52
Cartutx de tòner ..................................................................................................................... 53

Vista del cartutx de tòner ......................................................................................... 53
Informació del cartutx de tòner ................................................................................. 54

Reciclatge del cartutx de tòner ................................................................... 54
Emmagatzematge dels cartutxos de tòner .................................................... 54
Política d' HP sobre cartutxos de tòner d'altres fabricants .............................. 54

Substituïu el cartutx de tòner de color ........................................................................ 55

5 Impressió ....................................................................................................................... 59

Controladors d'impressió compatibles (Windows) ...................................................................... 60

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 60

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 61

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Windows) ...................................................... 62

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 62
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 62
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 62

iv

CAWW

background image

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió (Mac OS X) .................................................... 63

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programari .. 63
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 63
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 63

Tasques d'impressió (Windows) ............................................................................................... 65

Utilització d'una drecera d'impressió (Windows) ........................................................ 65
Creació de dreceres d'impressió (Windows) .............................................................. 67
Impressió automàtica a les dues cares (Windows) ....................................................... 70
Impressió manual a les dues cares (Windows) ............................................................ 72
Impressió de diverses pàgines per full (Windows) ....................................................... 74
Selecció de l'orientació de la pàgina (Windows) ........................................................ 76
Selecció del tipus de paper (Windows) ...................................................................... 78
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent (Windows) ................. 81
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Windows) ............. 84
Creació d'un fullet (Windows) .................................................................................. 86

Tasques d'impressió (Mac OS X) .............................................................................................. 88

Utilització d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) .............................................. 88
Creació d'un valor predefinit d'impressió (Mac OS X) ................................................. 88
Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X) ...................................................... 88
Impressió manual a les dues cares (Mac OS X) ........................................................... 89
Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X) ...................................................... 89
Selecció de l'orientació de la pàgina (Mac OS X) ....................................................... 89
Selecció del tipus de paper (Mac OS X) ..................................................................... 90
Impressió d'una portada (Mac OS X) ........................................................................ 90
Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X) ............ 90
Creació d'un fullet (Mac OS X) ................................................................................. 90

Altres tasques d'impressió (Windows) ....................................................................................... 92

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Windows) ........................................................ 92
Selecció de la mida de paper (Windows) .................................................................. 92
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Windows) .......................................... 93
Impressió de marques d'aigua (Windows) ................................................................. 93

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X) ............................................................................ 94

Cancel·lació d'una tasca d'impressió (Mac OS X) ....................................................... 94
Selecció de la mida de paper (Mac) ......................................................................... 94
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada (Mac OS X) ........................................ 94
Impressió de marques d'aigua (Mac OS X) ................................................................ 95

Emmagatzematge de tasques d'impressió al producte ................................................................ 96

Creació d'una tasca emmagatzemada (Windows) ...................................................... 96
Creació d'una tasca emmagatzemada (Mac OS X) ..................................................... 98
Imprimir una tasca emmagatzemada ......................................................................... 99
Eliminar una tasca emmagatzemada ......................................................................... 99

CAWW

v

background image

Addició d'una pàgina de separació de tasques (Windows) ...................................................... 101
Utilització d'HP ePrint ........................................................................................................... 102
Utilització del controlador mòbil HP ePrint ............................................................................... 103
Utilització de l'Apple AirPrint ................................................................................................. 104

Connexió del dispositiu a l'AirPrint .......................................................................... 104
Cerca del nom del producte AirPrint ........................................................................ 104
Impressió des de l'AirPrint ...................................................................................... 104
Canvi del nom del producte de l'AirPrint .................................................................. 105
Resolució de problemes de l’AirPrint ........................................................................ 105

Utilització de l'HP Smart Print (Windows) ................................................................................ 107
Ús de la impressió d'accés senzill des d'USB ........................................................................... 108

Impressió de documents d'accés senzill des d'USB .................................................... 109

6 Gestió del producte ...................................................................................................... 111

Configuració dels paràmetres de xarxa de l'adreça IP .............................................................. 112

Descàrrec per compartir impressora ........................................................................ 112
Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................................ 112
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control ................. 112
Configuració manual dels paràmetres IPv6 TCP/IP des del tauler de control ................. 113

Servidor web incrustat HP ..................................................................................................... 114

Obertura del servidor web incrustat d'HP ................................................................. 114
Característiques del servidor web incrustat d' HP ...................................................... 115

Fitxa Informació ..................................................................................... 115
Fitxa General ........................................................................................ 115
Fitxa Impressió ....................................................................................... 116
Fitxa Solució de problemes ...................................................................... 117
Fitxa Seguretat ....................................................................................... 117
Fitxa Serveis web d'HP ........................................................................... 118
Fitxa Treball en xarxa ............................................................................. 118
Llista de Altres enllaços ........................................................................... 118

HP Utility (Mac OS X) ........................................................................................................... 119

Obertura de l'HP Utility .......................................................................................... 119
Característiques d' HP Utility .................................................................................. 119

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 121
Paràmetres d’estalvi ............................................................................................................. 122

Impressió amb Economode ..................................................................................... 122
Optimització de la velocitat o de l'ús de l'energia ..................................................... 122
Configuració del mode d'hibernació ....................................................................... 123
Configuració del programa d'hibernació ................................................................. 123

Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 125

Declaracions de seguretat ...................................................................................... 125

vi

CAWW

background image

Seguretat IP .......................................................................................................... 125
Inici de sessió al producte ...................................................................................... 125
Assignació d'una contrasenya de sistema ................................................................ 125
Assistència de codificació: Unitats HP High-Performance Secure Hard Disk .................. 126
Bloqueig del compartiment de la formatadora .......................................................... 126

Actualització del microprogramari del producte ....................................................................... 127

7 Resolució de problemes ................................................................................................ 129

Llista de comprovació per a solucionar problemes ................................................................... 130
Factors que afecten el rendiment del producte ......................................................................... 132
Restauració dels paràmetres per defecte de fàbrica .................................................................. 133
Ajuda del tauler de control .................................................................................................... 134
L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 135

El producte no agafa paper ................................................................................... 135
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 135
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 136

Solució d'encallaments ......................................................................................................... 137

Ubicacions dels embussos ...................................................................................... 137
Autonavegació per eliminar embussos ..................................................................... 137
Elimineu els embussos a la zona de la safata de sortida ............................................ 138
Elimineu els embussos a la safata 1 ......................................................................... 138
Eliminació d'embussos de la safata 2 o la safata 3 ................................................... 139
Eliminació d'embussos a les safates de 500 fulls ....................................................... 141
Eliminació d'embussos a la safata d'alta capacitat de 3.500 fulls ............................... 142
Elimineu els embussos de l'àrea del cartutx de tòner .................................................. 145
Eliminació d'embussos al fusor ............................................................................... 148
Eliminació dels embussos del comunicador dúplex .................................................... 150

Canviar la recuperació d'embussos ........................................................................................ 151
Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 152

Impressió des d'un altre programa .......................................................................... 152
Configuració del tipus de paper per al treball d'impressió ......................................... 152

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Windows) ......................... 152
Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X) ........................ 152

Comprovació de l'estat del cartutx de tòner .............................................................. 153
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 154
Inspecció visual del cartutx de tòner ........................................................................ 154
Comprovació del paper i de l'entorn d'impressió ...................................................... 154

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP ................................... 154
Comprovació de l'entorn ......................................................................... 155

Comprovació dels paràmetres d'EconoMode ........................................................... 155
Proveu amb un altre controlador d'impressió ............................................................ 156

CAWW

vii

background image

Configuració de l'alineament de la safata individual ................................................. 157

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 158

El producte no imprimeix ....................................................................................... 158
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 159

Solució de problemes d'impressió USB de fàcil accés ............................................................... 160

El menú Recupera des de l'USB no s'obre en introduir la unitat de memòria USB. ......... 160
El fitxer no s'imprimeix des de la unitat de memòria USB. .......................................... 161
El fitxer que voleu imprimir no apareix al menú Retrieve from USB (Recupera des
d'USB) ................................................................................................................. 161

Solució de problemes de connexió USB .................................................................................. 162
Solució de problemes de la xarxa cablejada ........................................................................... 163

El producte té una mala connexió física ................................................................... 163
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte .................... 163
L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte .......................................... 164
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió a doble
cara (dúplex) per a la xarxa ................................................................................... 164
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ........................... 164
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat correctament ...... 164
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa incorrectes ............... 164

Resolució de problemes de programari del producte (Windows) ................................................ 165

El controlador d'impressió del producte no apareix a la carpeta Impressora ................ 165
Apareix un missatge d'error durant la instal·lació del programari ............................... 165
El producte està en el mode A punt, però no s'imprimeix res ...................................... 165

Solució de problemes de programari del producte (Mac OS X) ................................................. 167

El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Print & Fax
(Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) ................................................ 167
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 167
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Print & Fax (Impressió i fax) o Print & Scan (Impressió i escaneig) . 167

Eliminació de programari (Windows) ..................................................................................... 169
Eliminació del controlador d'impressió (Mac OS X) .................................................................. 170

Índex ............................................................................................................................... 171

viii

CAWW