HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Lloc web contra les falsificacions d’HP

background image

Lloc web contra les falsificacions d'HP

Aneu a

www.hp.com/go/anticounterfeit

si instal·leu un cartutx de tòner d'HP i apareix un missatge al

tauler de control que indica que no és un cartutx d'HP. HP us ajudarà a esbrinar si el cartutx és

original i prendrà mesures per a resoldre el problema.

És probable que el cartutx de tòner no sigui autèntic d’HP si observeu el següent:

A la pàgina d'estat dels subministraments s' indica que s'ha instal·lat un subministrament que no

és d' HP.

Sorgeixen molts problemes amb el cartutx.

L'aspecte del cartutx no és l'habitual (per exemple, l'embalatge es diferent del d'HP).

46

Capítol 4 Components, subministraments i accessoris

CAWW

background image

Impressió quan el cartutx de tòner arriba al final de
la seva vida útil estimada

<Supply> Low (Nivell baix de <subministrament>)

Aquest missatge es mostra quan un subministrament s'està
apropant al final de la seva vida útil prevista.

<Supply> Very Low (Nivell molt baix de
<subministrament>)

Aquest missatge es mostra quan un subministrament arriba al
final de la seva vida útil prevista. Si es fa servir un
subministrament que ha arribat al final de la seva vida útil
estimada, es poden produir problemes de qualitat
d’impressió.

CAWW