HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Característiques d’ HP Utility

background image

Característiques d' HP Utility

L'HP Utility es compon de pàgines que s'obren fent clic a la llista Tots els paràmetres. A la part

superior de qualsevol pàgina, feu clic a les icones per accedir als llocs web d'HP a fi d'obtenir

informació sobre els següents temes:

Assistència tècnica d' HP

Subministraments

Registre

Reciclatge

A la taula següent es descriuen les tasques que podeu realitzar amb l'HP Utility.

Menú

Element

Descripció

Informació i
assistència tècnica

Estat dels
subministraments

Mostra l'estat dels subministraments del producte i proporciona
enllaços per encarregar subministraments en línia.

Informació del
dispositiu

Mostra informació sobre el producte actualment seleccionat.

Càrrega de fitxer

Transfereix fitxers de l'ordinador al producte.

Carrega tipus de
lletra

Transfereix fitxers de tipus de lletra de l'ordinador al producte.

ePrintCenter d'HP

Accedeix a l'ePrintCenter d'HP.

CAWW

HP Utility (Mac OS X)

119

background image

Menú

Element

Descripció

Actualitzar
microprogramari

Transfereix un fitxer d'actualització del microprogramari al producte.

NOTA:

Aquesta opció només està disponible després d'obrir el

menú Mostra i seleccionar l'element Mostra opcions
avançades
.

Ordres

Envia caràcters especials o tecles d'ordre d'impressió al producte
després de la tasca d'impressió.

NOTA:

Aquesta opció només està disponible després d'obrir el

menú Mostra i seleccionar l'element Mostra opcions
avançades
.

Paràmetres de la
impressora

Gestió dels
subministraments

Configura la forma en què el producte ha de comportar-se quan els
subministraments estan arribant al final de la seva vida útil estimada.

Configuració de les
safates

Canvia els paràmetres predeterminats de les safates.

Dispositius de sortida Gestiona els paràmetres dels accessoris de sortida opcionals.

Mode dúplex

Activa el mode d'impressió a dos cares automàtic.

Protegeix ports
directes

Inhabilita la impressió a través del port USB o paral·lel.

Tasques
emmagatzemades

Gestiona les tasques d'impressió emmagatzemades al disc dur del
producte.

Configuració de
xarxa

Configura els paràmetres de xarxa, com ara els paràmetres d' IPv4 i
IPv6.

Paràmetres
addicionals

Proporciona accés al servidor web incrustat d'HP.

120

Capítol 6 Gestió del producte

CAWW