HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Servidor web incrustat HP

background image

Servidor web incrustat HP

Utilitzeu el servidor web incrustat HP per veure l'estat del producte, configurar-ne els paràmetres de

xarxa i gestionar les funcions d'impressió des del vostre ordinador en lloc de des del tauler de control

del producte. Tot seguit s'exposen exemples del que es pot fer amb el servidor web incrustat HP:

Veure la informació d'estat del producte

Determinar la vida útil restant de tots els subministraments i encarregar-ne de nous

Veure i canviar les configuracions de la safata

Veure i canviar la configuració del menú del tauler de control del producte

Veure i imprimir les pàgines internes

Rebre la notificació d'incidències del producte i dels subministraments

Veure i canviar la configuració de la xarxa

Per utilitzar el servidor web incrustat d'HP, el vostre explorador ha de complir els requisits següents:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 o posterior, o Netscape 6.2 o posterior

Mac OS X: Safari o Firefox amb Bonjour o una adreça IP

Linux: Només Netscape Navigator

HP-UX 10 i HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

El servidor web incrustat HP funciona quan el producte està connectat a una xarxa basada en IP. El

servidor web incrustat HP no admet connexions de dispositiu basades en IPX. No cal tenir accés a

Internet per obrir i utilitzar el servidor web incrustat HP.

Quan el producte està connectat a la xarxa, el servidor web incrustat HP està disponible

automàticament.