HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Fitxa General

background image

Fitxa General

Taula 6-2

Fitxa General del servidor web incrustat d'HP

Menú

Descripció

Personalització del tauler de
control

Permet reordenar, mostrar o amagar funcions a la pantalla del tauler de control i
canviar-ne l'idioma per defecte.

CAWW

Servidor web incrustat HP

115

background image

Taula 6-2

Fitxa General del servidor web incrustat d'HP (continuació)

Menú

Descripció

Definició de configuracions
ràpides

Configura tasques que estan disponibles a la secció Configuracions ràpides de
la pantalla d’inici del tauler de control del producte.

Alertes

Configura alertes per correu electrònic per a diferents incidències del producte i
dels subministraments.

Menú Administració del tauler de
control

Mostra l’estructura del menú Administració al tauler de control.

NOTA:

en aquesta pantalla podeu configurar paràmetres, però el servidor web

incrustat d'HP proporciona opcions de configuració més avançades que estan
disponibles mitjançant el menú Administració.

Enviament automàtic

Configura el producte de forma que enviï a adreces concretes missatges de correu
electrònic automàtics referents a la configuració del dispositiu i als
subministraments.

Edita altres enllaços

Afegeix o personalitza un enllaç a un altre lloc web. Aquest enllaç apareix a la
secció Altres enllaços de totes les pàgines del servidor web incrustat d'HP.

Informació de comanda

Permet introduir informació sobre la comanda de cartutxos de tòner de recanvi.
Aquesta informació apareix a la pàgina d'estat dels subministraments.

Informació del dispositiu

Anomena el producte i li assigna un número d'actiu. Indiqueu el nom del contacte
principal que rebrà informació del producte.

Idioma

Estableix l'idioma de la informació del servidor web incrustat d'HP.

Data i hora

Estableix la data i l'hora o les sincronitza amb un servidor horari de la xarxa.

Paràmetres d'energia

Estableix o edita una hora d'activació, una hora d'hibernació i el retard per a
hibernació del producte. Podeu establir un programa diferent per a cada dia de la
setmana i per als dies festius. També podeu establir les interaccions amb el
producte que faran que surti del mode d'hibernació.

Còpia de seguretat i Restaura

Crea un fitxer de còpia de seguretat que inclou les dades del producte i de l'usuari.
Si cal, podeu fer servir aquest fitxer per a restaurar les dades del producte.

Restaura paràmetres fàbrica

Restableix la configuració del producte amb els valors predeterminats de fàbrica.

Instal·lador de solucions

Instal·la programes de programari extern que permeten millorar la funcionalitat del
producte.

Actualització de codi

Descarrega fitxers d'actualització de microprogramari del producte i els instal·la.

Serveis de quotes i estadístiques

Proporciona informació de connexió sobre serveis d'estadístiques de tasques de
tercers.