HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Fitxa Seguretat

background image

Fitxa Seguretat

Taula 6-5

Fitxa Seguretat del servidor web incrustat d’HP

Menú

Descripció

Seguretat general

Configura una contrasenya d’administrador per a poder restringir l’accés a
determinades funcions del producte.

Defineix la contrasenya PJL per processar ordres de PJL.

Defineix l'accés al sistema de fitxers i la seguretat d'actualització del
microprogramari.

Activa o desactiva el port USB amfitrió del tauler de control o el port de
connectivitat USB del formatador per a imprimir directament des d'un ordinador.

Mostra l'estat de tots els paràmetres de seguretat.

Control d'accés

Configura l’accés a les funcions del producte per a determinades persones o grups
de persones. També configura comptes d'usuari i selecciona el mètode mitjançant
el qual les persones poden iniciar sessió en el producte.

CAWW

Servidor web incrustat HP

117

background image

Taula 6-5

Fitxa Seguretat del servidor web incrustat d’HP (continuació)

Menú

Descripció

Protegir dades desades

Configura i gestiona el disc dur intern del producte. Aquest producte inclou un disc
dur codificat per a màxima seguretat.

Configura paràmetres de tasques emmagatzemades al disc dur del producte.

Gestió de certificat

Instal·la i gestiona certificats de seguretat per a accedir al producte i a la xarxa.

Prova automàtica

Permet comprovar que les funcions de seguretat s'executen segons els paràmetres
esperats del sistema.