HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Fitxa Solució de problemes

background image

Fitxa Solució de problemes

Taula 6-4

Fitxa Solució de problemes del servidor web incrustat d'HP

Menú

Descripció

Solució de problemes generals

Permet triar entre una sèrie d'informes i proves que us ajudaran a resoldre
problemes amb el producte.

Recupera dades de diagnosi

NOTA:

aquest element només està

disponible si s'ha definit una
contrasenya d'administrador des de la
pestanya Seguretat.

Exporta informació del producte a un fitxer que pot ajudar en l'anàlisi en detall de
problemes.

Actualització de codi

Descarrega fitxers d'actualització de microprogramari del producte i els instal·la.

Restaura paràmetres fàbrica

Restableix la configuració del producte amb els valors predeterminats de fàbrica.