HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Controladors d’impressió compatibles (Windows)

background image

Controladors d'impressió compatibles (Windows)

El controladors d'impressió donen accés a les funcions del producte i permeten que l'ordinador s'hi

comuniqui (mitjançant un llenguatge d'impressora). Els següents controladors d'impressió estan

disponibles a

www.hp.com/go/lj700M712_software

.

Controlador HP PCL 6

Se subministra com a controlador predeterminat al CD inclòs. Aquest
controlador s'instal·la automàticament si no en seleccioneu cap altre.

Recomanat per a tots els entorns Windows.

Ofereix la millor velocitat, qualitat d'impressió i suport de funcions del
producte per a la majoria d'usuaris.

Ha estat dissenyat per treballar amb la Windows Graphic Device Interface
(GDI) per oferir la millor velocitat en entorns Windows.

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes
personalitzats basats en PCL 5.

Controlador HP UPD PS

Recomanat per imprimir amb programes d'Adobe

®

o amb altres programes

de gràfics.

Ofereix suport per imprimir des d'emulació de postscript o suport de tipus de
lletra flash de postscript.

HP UPD PCL 5

Recomanat per a impressió general d'oficina en entorns Windows.

Compatible amb versions anteriors de PCL i productes HP LaserJet anteriors.

La millor opció per imprimir des de programes de tercers o personalitzats.

La millor opció quan es treballa en entorns mixtes que demanen PCL 5 (UNIX,
Linux, mainframe).

Dissenyat per utilitzar-se en entorns corporatius Windows, per tenir un sol
controlador per a diversos models de producte.

Opció prioritària per imprimir en diversos models de producte des d'un
ordinador Windows portàtil.

HP UPD PCL 6

Recomanat per a imprimir en tots els entorns de Windows

Proporciona la millor velocitat, qualitat d'impressió i compatibilitat amb
característiques de la impressora per a la major part d'usuaris

Desenvolupat per a alinear amb la interfície de dispositiu gràfic (GDI) del
Windows per a obtenir la millor velocitat en entorns Windows

Pot no ser totalment compatible amb programes de tercers i programes
personalitzats basats en PCL 5.