HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - HP Universal Print Driver (Controlador d’impressió universal d’HP)

background image

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP)

El controlador d'impressió universal (UPD) d'HP per al Windows és un sol controlador d'impressió que

proporciona accés immediat a gairebé qualsevol producte HP LaserJet, des de qualsevol lloc, sense

que calgui descarregar controladors a part. S'ha desenvolupat amb l'acreditada tecnologia de

60

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

controladors d'impressió d'HP, s'ha posat a prova a fons i s'ha fet servir amb molts programaris. És

una solució potent que ofereix un rendiment constant al llarg del temps.

L'UPD d'HP es comunica directament amb cada producte HP, aplega informació de configuració i

després personalitza la interfície d'usuari per mostrar les funcions disponibles i pròpies de cada

producte. També activa automàticament les funcions que el producte té disponibles, com la impressió a

dues cares o el grapat, perquè l'usuari no ho hagi de fer manualment.

Trobareu més informació a

www.hp.com/go/upd

.