HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Modes d’instal·lació de l’UPD

background image

Modes d'instal·lació de l'UPD

Mode tradicional

Per fer servir aquest mode, descarregueu l'UPD d'Internet. Aneu a

www.hp.com/go/upd

.

Feu servir aquest mode si instal·leu el controlador per a un sol ordinador.

Funciona amb un producte específic.

Si feu servir aquest mode, heu d'instal·lar l'UPD per a cada ordinador i per a
cada producte.

Mode dinàmic

Per fer servir aquest mode, descarregueu l'UPD d'Internet. Aneu a

www.hp.com/go/upd

.

El mode dinàmic us permet utilitzar la instal·lació d'un sol controlador per tal
de poder detectar i imprimir en productes d'HP a qualsevol ubicació.

Feu servir aquest mode si instal·leu l'UPD per a un grup de treball.

CAWW

Controladors d'impressió compatibles (Windows)

61