HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Imprimir una tasca emmagatzemada

background image

Imprimir una tasca emmagatzemada

Seguiu aquest procediment per a imprimir una feina emmagatzemada a la memòria del producte.

1.

Al tauler de control del producte, premeu el botó Inici .

2.

Seleccioneu l'element Retrieve from Device Memory (Recupera de memòria del

dispositiu) i, a continuació, premeu el botó OK (D'acord).

3.

Ressalteu el nom de la carpeta on s'emmagatzema la feina i després premeu el botó OK

(D'acord).

4.

Ressalteu el nom de la feina i, a continuació, toqueu el botó OK (D'acord). Si la tasca és

privada o està codificada, introduïu el PIN o la contrasenya.

5.

Ajusteu el nombre de còpies i premeu el botó OK (D'acord) per imprimir la tasca.