HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Impressió de marques d’aigua (Mac OS X)

background image

Impressió de marques d'aigua (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Copies i pàgines) .

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Filigranes.

4.

Al menú Mode, seleccioneu l'opció Filigrana.

5.

A la llista desplegable Pages (Pàgines), seleccioneu si voleu imprimir la filigrana a totes les

pàgines o només a la primera.

6.

A la llista desplegable Text, seleccioneu un dels missatges estàndard o seleccioneu l'opció

Custom (Personalitzat) i escriviu un missatge nou al quadre.

7.

Seleccioneu opcions per als paràmetres restants.

8.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

CAWW

Tasques d'impressió addicionals (Mac OS X)

95