HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Ajustament d’un document perquè s’adeqüi a la mida de la pàgina (Mac OS X)

background image

Ajustament d'un document perquè s'adeqüi a la mida de la pàgina
(Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Copies i pàgines) .

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Paper Handling (Manipulació del

paper).

4.

A la secció Mida de paper de la destinació, feu clic al requadre Escala per a ajustar la

mida del paper i, a continuació, seleccioneu la mida a la llista desplegable.

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).