HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Creació d’un fullet (Mac OS X)

background image

Creació d'un fullet (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

90

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Copies i pàgines) .

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Disposició.

4.

Seleccioneu una opció d'enquadernació de la llista desplegable A dues cares.

5.

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Impressió de fullets.

6.

Feu clic al requadre Formatejar sortida com fullet i seleccioneu una opció d'enquadernació.

7.

Seleccioneu la mida del paper.

8.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

CAWW

Tasques d'impressió (Mac OS X)

91