HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X)

background image

Impressió automàtica a les dues cares (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Copies i pàgines) .

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Disposició.

4.

Seleccioneu una opció d'enquadernació de la llista desplegable A dues cares.

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).

88

Capítol 5 Impressió

CAWW