HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X)

background image

Impressió de diverses pàgines per full (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador d'impressió mostra el menú Copies & Pages (Copies i pàgines) .

Obriu la llista desplegable de menús i feu clic al menú Disposició.

4.

A la llista desplegable Pages per Sheet (Pàgines per full), trieu el número de pàgines que

voleu imprimir en cada full.

5.

A la secció Direcció de disposició, seleccioneu l'ordre i la disposició de les pàgines en el full.

6.

Al menú Vora, seleccioneu el tipus de marge que s'ha d'imprimir al voltant de cada pàgina del

full.

7.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).