HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Selecció del tipus de paper (Windows)

background image

Selecció del tipus de paper (Windows)

1.

Des del software, seleccioneu l'opció

Imprimir.

2.

Seleccioneu el producte i feu clic al botó

Propietats o Preferències.

3.

Feu clic a la fitxa Paper/Qualitat.

4.

A la llista desplegable Tipus de paper, feu

clic a l'opció Més....

78

Capítol 5 Impressió

CAWW

background image

5.

Amplieu la llista d'opcions Tipus:

6.

Amplieu la categoria de tipus de paper que

s'apropi més al vostre paper.

CAWW

Tasques d'impressió (Windows)

79

background image

7.

Seleccioneu l'opció corresponent al tipus de

paper que esteu utilitzant i feu clic al botó

D'acord.

8.

Feu clic al botó D'acord per tancar el quadre

de diàleg Propietats del document. Al

quadre de diàleg Impressió, feu clic al botó

D'acord per imprimir la tasca.

80

Capítol 5 Impressió

CAWW