HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Informes del producte

background image

Informes del producte

Els informes del producte proporcionen detalls sobre el producte i la seva configuració actual. Seguiu

el procediment següent per imprimir els informes.

1.

Al tauler de control del producte, premeu el botó Inici .

2.

Obriu els següents menús:

Administració

Informes

3.

Seleccioneu el nom de l'informe que voleu consultar, desplaceu-vos fins a l'opció Impressió i, a

continuació, premeu el botó OK (D'acord) per a imprimir-lo.

Taula 1-1

Menú Informes

Primer nivell

Segon nivell

Descripció

Pàgines estat/configuració

Mapa de menús d'administració

Mostra l'estructura del menú
Administració.

Pàgina de paràmetres actuals

Mostra la configuració actual de cada opció
del menú Administració.

Pàgina de configuració

Mostra la configuració del producte i els
accessoris instal·lats.

Pàgina d'estat dels subministraments Mostra una aproximació de la vida útil

restant dels subministraments; genera un
informe estadístic sobre el nombre total de
pàgines i tasques processades, el número de
sèrie, recomptes de pàgines i informació
sobre manteniment.

HP proporciona aproximacions de la vida
útil restant dels subministraments per a la
comoditat dels clients. Els nivells reals
restants dels subministraments poden ser
diferents dels valors aproximats que es
proporcionen.

pàgina d’utilització

Mostra un recompte de totes les mides de
paper que han passat pel producte; hi
indica si la impressió era simple o a doble
cara, i el recompte de pàgines.

Pàgina de directori de fitxers

Mostra el nom del fitxer i de la carpeta per a
aquelles feines emmagatzemades a la
memòria del producte.

Pàgina d'estat dels serveis web

Mostra els serveis web detectats per al
producte.

Altres pàgines

Llista tipus PCL

Imprimeix les fonts PCL disponibles.

Llista tipus PS

Imprimeix les fonts d'emulació postscript de
nivell 3 d'HP disponibles.

10

Capítol 1 Introducció al producte

CAWW