HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - El producte imprimeix lentament

background image

El producte imprimeix lentament

Si el producte imprimeix però aparentment de forma lenta, proveu les solucions que es descriuen tot

seguit.

1.

Assegureu-vos que l'ordinador compleix les especificacions mínimes per a aquest producte. Per

conèixer la llista d'especificacions, visiteu aquest lloc web:

www.hp.com/support/lj700M712

.

2.

Quan configureu el producte per imprimir sobre alguns tipus de papers, com ara paper gruixut, el

producte imprimeix més lentament per possibilitar una fusió correcta del tòner sobre el paper. Si

el paràmetre de tipus de paper no és correcte per al tipus de paper que utilitzeu, canvieu el

paràmetre segons el tipus de paper que correspongui.

CAWW

El producte no imprimeix o imprimeix lentament

159