HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Factors que afecten el rendiment del producte

background image

Factors que afecten el rendiment del producte

Hi ha diferents factors que afecten el temps que triga a imprimir-se una tasca d'impressió:

La velocitat màxima del producte, mesurada en pàgines per minut (ppm)

L'ús de paper especial (com ara transparències, paper gruixut i paper de mida personalitzada)

El temps de processament i descàrrega del producte

La complexitat i la grandària dels gràfics

La velocitat de l'ordinador que s'utilitzi

La connexió USB

Configuració d'E/S del producte

El sistema operatiu de xarxa i la seva configuració (si és el cas)

El controlador d'impressió que utilitzeu

132

Capítol 7 Resolució de problemes

CAWW