HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

background image

Comprovació del paràmetre de tipus de paper (Mac OS X)

1.

Feu clic al menú File (Fitxer) i després feu clic a l'opció Print (Imprimeix).

2.

Al menú Impressora, seleccioneu el producte.

3.

Per defecte, el controlador de la impressora mostra el menú Copies & Pages (Copies i

pàgines). Obriu la llista desplegable de menús i després feu clic al menú Finishing (Acabat).

152

Capítol 7 Resolució de problemes

CAWW

background image

4.

Seleccioneu un tipus a la llista desplegable Media Type (Tipus de material).

5.

Feu clic al botó Print (Imprimeix).