HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Solució de problemes de connexió USB

background image

Solució de problemes de connexió USB

Si heu connectat el producte directament a un ordinador, configureu aquests paràmetres perquè el

producte surti del mode de repòs quan rebi una feina d'impressió.

1.

Al tauler de control del producte, premeu el botó Inici .

2.

Obriu els següents menús:

Administració

Paràmetres generals

Paràmetres d'energia

Paràmetres del temporitzador d'hibernació

Esdeveniments d'activació/encesa automàtica

3.

Ressalteu l'opció Tots els esdeveniments i, a continuació, premeu el botó OK (D'acord).

Si heu connectat el producte directament a l'ordinador, comproveu el cable.

Comproveu que el cable és connectat a l'ordinador i al producte.

Comproveu que el cable no sobrepassa els 2 metres. Proveu amb un cable més curt.

Comproveu que el cable funciona correctament connectant-lo a un altre producte. Substituïu el

cable si cal.

162

Capítol 7 Resolució de problemes

CAWW