HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Configuració de les safates

background image

Configuració de les safates

El producte us demana automàticament que configureu una safata per al tipus i la mida en les

situacions següents:

Quan carregueu paper a la safata

Si especifiqueu una determinada safata o tipus de paper per a una tasca d’impressió mitjançant

el controlador d'impressió o un programa i la safata no està configurada perquè coincideixi amb

els paràmetres de la tasca d’impressió

NOTA:

El missatge no es mostrarà si imprimiu des de la safata 1 i aquesta està configurada per als

paràmetres de mida de paper Qualsevol mida i tipus de paper Qualsevol tipus. En aquest cas,

si la tasca d'impressió no especifica una safata, el producte imprimeix des de la safata 1, fins i tot si

els paràmetres de mida i tipus de paper de la tasca d'impressió no coincideixen amb el paper

carregat a la safata 1.