HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Capacitat de la safata i orientació del paper

background image

Capacitat de la safata i orientació del paper

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila està

per sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i gruixut/brillant,

carregueu el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Taula 3-3

Capacitat de la safata 1

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Paper

Interval:

60 g/m

2

a 199 g/m

2

Alçada màxima de la pila: 13 mm

Fins a 100 fulls de 60 a 120 g/m

2

Menys de 100 fulls de paper de120 a
199 g/m

2

Sobres

75 g/m

2

a 90 g/m

2

Fins a 10 sobres

Etiquetes

fins a 0,23 mm de gruix

Alçada màxima de la pila: 13 mm

Transparències

De 0,10 a 0,13 mm gruix

Alçada màxima de la pila: 13 mm

Taula 3-4

Orientació del paper a la safata 1

Impressió a una sola cara

Impressió dúplex manual i mode de
capçalera alternatiu

Sobres

Cara amunt

Vora superior cap al producte

Cara avall

Vora llarga de cara al producte, vora
superior a la part frontal del producte

Cara amunt

Part curta, vora del franqueig cap al
producte

30

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW