HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Capacitat de la safata de 500 fulls i orientació del paper

background image

Capacitat de la safata de 500 fulls i orientació del paper

Per evitar embussos, no sobrecarregueu les safates. Assegureu-vos que la part superior de la pila està

per sota de l'indicador del límit de càrrega de la safata. Per a paper curt/estret i gruixut/brillant,

carregueu el paper a menys de la meitat dels indicadors de safata plena.

Taula 3-7

Capacitat de la safata 3 per a 500 fulls

Tipus de paper

Especificacions

Quantitat

Paper

Interval:

60 g/m

2

a 130 g/m

2

Equivalent a 500 fulls de 75 g/m

2

Taula 3-8

Orientació del paper de la safata per a 500 fulls

Impressió a una sola cara

Impressió dúplex automàtica i mode
de capçalera alternatiu

Sobres

Cara avall

Vora superior cap a la part frontal de la
safata

2

3

Cara amunt

Vora inferior cap a la part frontal de la
safata

2

3

Imprimiu sobres només des de la safata 1

36

Capítol 3 Safates d'entrada i safates de sortida

CAWW