Nápověda pro HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series

background image

LASERJET ENTERPRISE 700

Uživatelská příručka

M712

2

3

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 700 M712

Uživatelská příručka

background image

Autorská práva a licence

© 2012 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez

předchozího písemného souhlasu zakázány

kromě případů, kdy to povoluje autorský

zákon.

Změna informací obsažených v tomto

dokumentu je vyhrazena.

Jediné záruky na výrobky HP a služby jsou

uvedeny ve výslovných prohlášeních o

záruce dodaných s těmito výrobky a

službami. Z tohoto dokumentu nelze

vyvozovat další záruky. Společnost HP není

odpovědná za technické nebo textové chyby

nebo opomenutí obsažená v tomto

dokumentu.

Číslo dílu: CF235-90904

Edition 2, 11/2012

Ochranné známky

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

a

PostScript

®

jsou ochranné známky

společnosti Adobe Systems Incorporated.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky

společnosti Apple Computer, Inc.

registrované v USA a dalších zemích /

oblastech. iPod je ochranná známka

společnosti Apple Computer, Inc. iPod je

určen pouze pro legální kopírování či

kopírování autorizované držitelem

autorských práv. Nekraďte hudbu.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP a

Windows Vista® jsou v USA registrované

ochranné známky společnosti Microsoft

Corporation.

UNIX

®

je registrovaná ochranná známka

sdružení Open Group.

background image

Obsah

1 Úvod k produktu .............................................................................................................. 1

Srovnání produktů .................................................................................................................... 2
Zobrazení produktu .................................................................................................................. 4

Pohled na produkt zprava zepředu ............................................................................. 4
Pohled na produkt zleva zepředu ................................................................................ 5
Porty rozhraní ........................................................................................................... 6
Umístění sériového čísla a čísla modelu ....................................................................... 7

Ovládací panel ........................................................................................................................ 8

Rozvržení ovládacího panelu ...................................................................................... 8
Nápověda na ovládacím panelu ................................................................................. 9

Hlášení produktu .................................................................................................................... 10

2 Připojení produktu a instalace softwaru ......................................................................... 11

Připojení produktu k počítači pomocí USB kabelu a instalace softwaru (Windows) ......................... 12
Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a instalace softwaru (Windows) .......................... 14

Konfigurace IP adresy .............................................................................................. 14
Instalace softwaru ................................................................................................... 15

Připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB a instalace softwaru (Mac OS X) ........................ 16
Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a instalace softwaru (Mac OS X) ......................... 17

Konfigurace IP adresy .............................................................................................. 17
Instalace softwaru ................................................................................................... 18

3 Vstupní a výstupní zásobníky ......................................................................................... 21

Podporované formáty papíru ................................................................................................... 22
Podporované typy papíru ........................................................................................................ 26
Konfigurace zásobníků ........................................................................................................... 27

Konfigurace zásobníku při vkládání papíru ................................................................ 27
Konfigurace zásobníku podle nastavení tiskové úlohy .................................................. 27
Konfigurace zásobníku pomocí ovládacího panelu ...................................................... 28

Alternativní režim hlavičkového papíru ..................................................................................... 29
Zásobník 1 ............................................................................................................................ 30

CSWW

iii

background image

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 30
Naplnění zásobníku 1 ............................................................................................. 31

Zásobník 2 a zásobník 3 ........................................................................................................ 33

Kapacita zásobníku a orientace papíru ..................................................................... 33
Plnění zásobníku 2 a 3 ............................................................................................ 34

Zásobníky na 500 listů ........................................................................................................... 36

Zásobník na 500 listů – kapacita a orientace papíru ................................................... 36
Naplnění zásobníků na 500 listů .............................................................................. 37

Velkokapacitní zásobník na 3 500 listů .................................................................................... 39

Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů – vstupní kapacita a orientace papíru ..... 39
Velkokapacitní vstupní zásobník na 3 500 listů ........................................................... 39

Možnosti použití výstupu papíru .............................................................................................. 41

Výstupní přihrádka .................................................................................................. 41

4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství ............................................................ 43

Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu ................................................ 44
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního spotřebního materiálu ........................................ 45
Webové stránky společnosti HP proti padělání .......................................................................... 46
Tisk v případě, že tonerová kazeta dosáhne konce životnosti ...................................................... 47
Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na ovládacím panelu ........................................... 48
Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem ............................................................................. 49
Příslušenství ........................................................................................................................... 52
Tonerová kazeta .................................................................................................................... 53

Zobrazení tonerové kazety ....................................................................................... 53
Informace o tonerové kazetě .................................................................................... 54

Recyklace tonerové kazety ........................................................................ 54
Skladování tonerových kazet ..................................................................... 54
Zásady společnosti HP týkající se neoriginálních tonerových kazet ................. 54

Výměna tonerových kazet ........................................................................................ 55

5 Tisk ................................................................................................................................ 59

Podporované tiskové ovladače (Windows) ................................................................................ 60

Univerzální tiskový ovladač HP (UPD) ........................................................................ 61

Režimy instalace UPD ............................................................................... 61

Změna nastavení tiskové úlohy (Windows) ................................................................................ 62

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 62
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 62
Změna nastavení konfigurace zařízení ....................................................................... 62

Změna nastavení tiskové úlohy (Mac OS X) ............................................................................... 63

Změna nastavení pro všechny tiskové úlohy až do ukončení programu .......................... 63
Změna výchozího nastavení pro všechny tiskové úlohy ................................................ 63

iv

CSWW

background image

Změna nastavení konfigurace produktu ...................................................................... 63

Tiskové úlohy (systém Windows) .............................................................................................. 64

Použití zkratky pro tisk (Windows) ............................................................................ 64
Vytvoření zkratek pro tisk (Windows) ......................................................................... 66
Automatický tisk na obě strany (Windows) ................................................................. 69
Ruční oboustranný tisk (Windows) ............................................................................. 71
Tisk více stránek na list (Windows) ............................................................................ 73
Výběr orientace stránky (Windows) ........................................................................... 75
Výběr typu papíru (Windows) ................................................................................... 77
Tisk první nebo poslední stránky na jiný papír (Windows) ............................................ 80
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Windows) ................................................... 83
Vytvoření brožury (Windows) ................................................................................... 85

Tiskové úlohy (systém Mac OS X) ............................................................................................. 87

Použití předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................... 87
Vytvoření předvolby tisku (Mac OS X) ........................................................................ 87
Automatický oboustranný tisk (Mac OS X) .................................................................. 87
Ruční oboustranný tisk (Mac OS X) ............................................................................ 87
Tisk více stránek na list (Mac OS X) ........................................................................... 88
Výběr orientace stránky (Mac OS X) .......................................................................... 88
Výběr typu papíru (Mac OS X) ................................................................................. 88
Tisk titulní stránky (Mac OS X) .................................................................................. 89
Přizpůsobení dokumentu velikosti stránky (Mac OS X) .................................................. 89
Vytvoření brožury (Mac OS X) .................................................................................. 89

Další tiskové úlohy (systém Windows) ....................................................................................... 90

Zrušení tiskové úlohy (Windows) ............................................................................... 90
Výběr formátu papíru (Windows) .............................................................................. 90
Výběr vlastního formátu papíru (Windows) ................................................................. 91
Tisk vodoznaků (Windows) ...................................................................................... 91

Další tiskové úlohy (systém Mac OS X) ...................................................................................... 92

Zrušení tiskové úlohy (Mac OS X) .............................................................................. 92
Výběr formátu papíru (Mac OS X) ............................................................................. 92
Výběr vlastního formátu papíru (Mac OS X) ............................................................... 92
Tisk vodoznaků (Mac OS X) ..................................................................................... 92

Ukládání tiskových úloh v produktu .......................................................................................... 94

Vytvoření uložené úlohy (Windows) .......................................................................... 94
Vytvoření uložené úlohy (Mac OS X) ......................................................................... 96
Tisk uložené úlohy ................................................................................................... 97
Odstranění uložené úlohy ........................................................................................ 97

Přidání stránky pro oddělení úloh (Windows) ............................................................................ 99
Použití služby HP ePrint ......................................................................................................... 100
Použití ovladače HP ePrint Mobile .......................................................................................... 101

CSWW

v

background image

Používání funkce Apple AirPrint ............................................................................................. 102

Připojení produktu k funkci AirPrint .......................................................................... 102
Jak najít název produktu pro funkci AirPrint .............................................................. 102
Tisk pomocí funkce AirPrint ..................................................................................... 102
Změna názvu produktu pro funkci AirPrint ................................................................ 103
Řešení problémů se zařízením AirPrint ..................................................................... 103

Použití nástroje HP Smart Print (Windows) ............................................................................... 105
Tisk z připojeného zařízení USB ............................................................................................ 106

Přímý tisk dokumentů ze zařízení USB ...................................................................... 107

6 Správa produktu .......................................................................................................... 109

Konfigurace nastavení sítě IP ................................................................................................. 110

Odmítnutí sdílení tiskárny ....................................................................................... 110
Zobrazení nebo změna nastavení sítě ...................................................................... 110
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv4 pomocí ovládacího panelu .......................... 110
Ruční konfigurace parametrů TCP/IP IPv6 pomocí ovládacího panelu .......................... 111

Integrovaný webový server HP ............................................................................................... 112

Spuštění integrovaného webového serveru HP .......................................................... 112
Funkce integrovaného webového serveru HP ............................................................ 113

Karta Informace ..................................................................................... 113
Karta Obecné ........................................................................................ 113
Karta Tisk .............................................................................................. 114
Karta Odstraňování problémů .................................................................. 115
Karta Zabezpečení ................................................................................. 115
Karta Webové služby HP ........................................................................ 116
Karta Připojení do sítě ............................................................................ 116
Seznam Další odkazy ............................................................................. 116

Nástroj HP Utility (Mac OS X) ................................................................................................ 117

Spuštění nástroje HP Utility ..................................................................................... 117
Funkce nástroje HP Utility ....................................................................................... 117

Použití softwaru HP Web Jetadmin ......................................................................................... 119
Úsporné nastavení ............................................................................................................... 120

Tisk v režimu EconoMode ...................................................................................... 120
Optimální rychlost a spotřeba energie ..................................................................... 120
Nastavení režimu spánku ....................................................................................... 121
Nastavení časového plánu režimu spánku ................................................................ 121

Funkce zabezpečení produktu ............................................................................................... 123

Bezpečnostní pokyny ............................................................................................. 123
Zabezpečení protokolu IP ....................................................................................... 123
Přihlášení k produktu ............................................................................................. 123
Přiřazení hesla systému .......................................................................................... 123

vi

CSWW

background image

Podpora šifrování: Vysoce výkonné zabezpečené pevné disky HP ............................... 124
Uzamčení skříně formátoru ..................................................................................... 124

Upgrade firmwaru produktu .................................................................................................. 125

7 Řešení problémů ........................................................................................................... 127

Kontrolní seznam řešení potíží ............................................................................................... 128
Faktory, které ovlivňují výkon produktu ................................................................................... 130
Obnovení výchozích nastavení z výroby ................................................................................. 131
Nápověda na ovládacím panelu ............................................................................................ 132
Papír se nesprávně podává nebo uvíznul ................................................................................ 133

Produkt nepodává papír ........................................................................................ 133
Produkt podává více listů papíru. ............................................................................ 133
Zabránění uvíznutí papíru ...................................................................................... 134

Odstranění uvíznutého papíru ............................................................................................... 135

Místa uvíznutí ....................................................................................................... 135
Automatický postup pro odstraňování uvíznutých médií .............................................. 135
Odstranění uvíznutí v oblasti výstupní přihrádky ........................................................ 136
Odstranění uvíznutého papíru v zásobníku 1 ............................................................ 136
Odstranění papíru uvíznutého v zásobníku 2 nebo 3 ................................................. 137
Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 500 listů ........................................... 139
Odstranění papíru uvíznutého ve velkokapacitním zásobníku na 3 500 listů ................. 141
Odstranění papíru uvíznutého v oblasti tonerové kazety ............................................. 144
Odstranění papíru uvíznutého ve fixační jednotce ..................................................... 146
Odstranění uvíznutého papíru z jednotky pro oboustranný tisk .................................... 149

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru ......................................................................... 150
Zlepšení kvality tisku ............................................................................................................. 151

Tisk pomocí jiného programu .................................................................................. 151
Nastavení typu papíru pro tiskovou úlohu ................................................................ 151

Kontrola nastavení typu papíru (Windows) ................................................ 151
Kontrola nastavení typu papíru (Mac OS X) ............................................... 151

Kontrola stavu tonerové kazety ............................................................................... 152
Tisk čisticí stránky .................................................................................................. 153
Vizuální kontrola tonerové kazety ............................................................................ 153
Kontrola papíru a tiskového prostředí ...................................................................... 153

Použití papíru odpovídajícího specifikacím společnosti HP .......................... 153
Kontrola prostředí .................................................................................. 154

Kontrola nastavení režimu EconoMode .................................................................... 154
Vyzkoušení odlišného ovladače tisku ....................................................................... 155
Nastavení zarovnání jednotlivých zásobníků papíru .................................................. 156

Produkt netiskne nebo tiskne pomalu. ..................................................................................... 157

Produkt netiskne. ................................................................................................... 157

CSWW

vii

background image

Produkt tiskne pomalu. ........................................................................................... 157

Řešení potíží s přímým tiskem z portu USB .............................................................................. 158

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení paměťové jednotky USB ..... 158
Soubor z jednotky USB nelze vytisknout ................................................................... 159
Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Načtení z jednotky USB ........... 159

Řešení potíží s připojením USB .............................................................................................. 160
Řešení potíží s kabelovou sítí ................................................................................................. 161

Produkt má špatné připojení k síti ............................................................................ 161
Počítač používá nesprávnou IP adresu produktu ........................................................ 161
Počítač nekomunikuje s produktem. ......................................................................... 162
Produkt používá nesprávný odkaz a nastavení duplexní sítě ....................................... 162
Nové softwarové aplikace mohou způsobovat problémy s kompatibilitou. .................... 162
Počítač nebo pracovní stanice mohou být nesprávně nastaveny. ................................. 162
Produkt je zakázán nebo jsou ostatní nastavení sítě nesprávná. .................................. 162

Řešení potíží se softwarem produktu (Windows) ....................................................................... 163

Ovladač tisku pro produkt se nezobrazuje ve složce Tiskárna ..................................... 163
Během instalace softwaru se zobrazila chybová zpráva ............................................. 163
Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne .............................................................. 163

Řešení potíží se softwarem produktu (Mac OS X) ..................................................................... 165

Název produktu se nezobrazuje v seznamu produktů v seznamu Tisk a fax nebo Tisk a
skenování ............................................................................................................. 165
Tisková úloha nebyla zaslána do požadovaného produktu ......................................... 165
Při připojení USB kabelem se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu
Tisk a fax nebo Tisk a skenování. ............................................................................ 165

Odebrání softwaru (Windows) .............................................................................................. 167
Odebrání tiskového ovladače (Mac OS X) .............................................................................. 168

Rejstřík ............................................................................................................................. 169

viii

CSWW