HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nápověda na ovládacím panelu

background image

Zobrazení produktu

7

background image

Ovládací panel

Rozvržení ovládacího panelu

Pomocí ovládacího panelu získáte informace o stavu produktu a úloh a můžete produkt nakonfigurovat.

Číslo

Tlačítko nebo kontrolka

Funkce

1

Displej ovládacího panelu

Zobrazuje informace o stavu, nabídky, informace nápovědy a chybové zprávy

2

Tlačítko Stop

Zruší aktuální tiskovou úlohu a odstraní stránky z produktu.

3

Tlačítko Nápověda

zobrazení podrobných informací o zprávě na displeji ovládacího panelu

4

šipka dolů

přechod na další položku seznamu, snížení numerické hodnoty

5

šipka nahoru

Přechod na předchozí položku seznamu, navýšení numerické hodnoty

6

Tlačítko OK

Uloží vybranou hodnotu položky.

Provede akci spojenou s položkou, která je zvýrazněna na displeji
ovládacího panelu.

Smaže chybovou podmínku, je-li to možné.

7

Číselná klávesnice

Umožňuje zadání číselných hodnot.

8

Tlačítko Smazat

Obnoví výchozí hodnoty a ukončí obrazovku nápovědy.

9

Tlačítko Složka

Zajišťuje rychlý přístup k nabídce Načíst úlohu.

10

indikátor Pozor

Svítí: Produkt zaznamenal problém. Zkontrolujte displej ovládacího
panelu.

Nesvítí: Produkt pracuje bezchybně.

Bliká: Vyžaduje se zásah uživatele. Zkontrolujte displej ovládacího
panelu.

8

Kapitola 1 Úvod k produktu

CSWW

background image

Číslo

Tlačítko nebo kontrolka

Funkce

11

Indikátor Připraveno

Svítí: Produkt je online a je připraven přijmout tisková data.

Nesvítí: Produkt nemůže přijmout data, protože je offline (pozastavený)
nebo je v chybovém stavu.

Bliká: Produkt přechází do stavu offline. Produkt přestane provádět
aktuální úlohu a vysune všechny aktivní stránky z dráhy papíru.

12

Tlačítko Domů

otevření nebo zavření nabídky

13

tlačítko Zpět

přechod o jednu úroveň seznamu nahoru, vymazání numerické hodnoty

14

Přímý tisk ze zařízení USB

Tisk bez použití počítače

Nápověda na ovládacím panelu

Produkt obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Chcete-li
otevřít systém nápovědy, stiskněte tlačítko Nápověda na ovládacím panelu.

Na některých obrazovkách stisknutím tlačítka Nápověda otevřete globální nabídku, v níž lze hledat
konkrétní témata. Stisknutím směrových šipek na ovládacím panelu můžete procházet strukturou

nabídek.

Na obrazovkách obsahujících nastavení jednotlivých úloh stisknutím tlačítka Nápověda otevřete
téma, kde jsou popsány možnosti dané obrazovky.

CSWW

Ovládací panel

9