HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Počítač nekomunikuje s produktem.

background image

Počítač nekomunikuje s produktem.

1.

Ověřte síťovou komunikaci zadáním příkazu ping se síťovou adresou produktu.

a. Otevřete příkazový řádek v počítači: V systému Windows klikněte na tlačítko Start a na

položku Spustit a zadejte příkaz cmd.

b. Zadejte příkaz ping následovaný mezerou a IP adresou produktu.

c.

Pokud se v okně zobrazí časy připojování, znamená to, že síť funguje.

2.

Jestliže se provedení příkazu ping nezdařiIo, zkontrolujte, zda jsou zapnuty síťové rozbočovače a

zda jsou síťová nastavení, produkt a počítač nakonfigurovány pro stejnou síť.