HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení paměťové jednotky USB

background image

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení paměťové jednotky USB

Soubor z jednotky USB nelze vytisknout

Soubor, který chcete vytisknout, není uveden v nabídce Načtení z jednotky USB

Nabídka Načíst z jednotky USB se nezobrazí při připojení
paměťové jednotky USB

1.

Tuto funkci je před použitím potřeba povolit.

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

b. Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Povolení otevírání z jednotky USB

c.

Označte možnost Povolit a potom stiskněte tlačítko OK.

2.

Je možné, že používáte paměťové zařízení USB nebo systém souborů, který tento produkt

nepodporuje. Soubory uložte na standardní paměťovou jednotku USB, která používá systém

souborů FAT (File Allocation Table). Produkt podporuje pouze jednotky USB se souborovým

systémem FAT32.

3.

Pokud je již otevřena jiná nabídka, zavřete ji a pak znovu připojte jednotku USB.

4.

Je možné, že jednotka USB obsahuje více oddílů. (Někteří výrobci jednotek USB do nich instalují

software, který vytváří oddíly podobně jako na disku CD.) Přeformátováním jednotky USB

odeberte oddíly nebo použijte jinou jednotku USB.

5.

Jednotka USB může vyžadovat vyšší napájení, než produkt umožňuje.

a. Odpojte jednotku USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Použijte jednotku USB, která má vlastní zdroj napájení nebo má nižší spotřebu.

6.

Jednotka USB nemusí správně fungovat.

a. Odpojte jednotku USB.

b. Vypněte a znovu zapněte zařízení.

c.

Vyzkoušejte tisk z jiné jednotky USB.

158

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW