HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Řešení potíží s připojením USB

background image

Řešení potíží s připojením USB

Pokud jste produkt připojili přímo k počítači, nakonfigurujte následující nastavení, aby se produkt

probudil z režimu spánku, kdykoli obdrží tiskovou úlohu.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

Události pro probuzení/automatické zapnutí

3.

Označte volbu Všechny události a potom stiskněte tlačítko OK.

Pokud je zařízení připojeno přímo k počítači, zkontrolujte kabel.

Zkontrolujte, zda je kabel připojen k počítači i zařízení.

Zkontrolujte, zda není kabel delší než 2 metry. Zkuste použít kratší kabel.

Připojením k jinému zařízení zkontrolujte, zda kabel správně funguje. V případě potřeby kabel

vyměňte.

160

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW