HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Při připojení USB kabelem se po výběru ovladače nezobrazí toto zařízení v seznamu Tisk a fax nebo Ti

background image

Při připojení USB kabelem se po výběru ovladače nezobrazí toto
zařízení v seznamu Tisk a fax nebo Tisk a skenování.

Řešení potíží se softwarem

Zkontrolujte, zda používáte operační systém Mac OS X 10.6 nebo novější.

Řešení potíží s hardwarem

1.

Ujistěte se, že je produkt zapnutý.

2.

Ověřte, zda je kabel USB správně připojen.

3.

Ověřte, zda používáte odpovídající vysokorychlostní kabel USB.

CSWW

Řešení potíží se softwarem produktu (Mac OS X)

165

background image

4.

Zajistěte, aby nebylo nainstalováno příliš mnoho zařízení USB odebírajících energii současně.

Odpojte z řetězce všechna zařízení a připojte kabel zařízení MFP přímo k portu USB počítače.

5.

Zkontrolujte, zda v řadě nejsou připojeny více než dva nenapájené rozbočovače USB. Odpojte

z řetězce všechna zařízení a připojte kabel přímo k portu USB počítače.

POZNÁMKA:

Klávesnice počítače iMac představuje nenapájený rozbočovač USB.

166

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW