HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

background image

Produkt je ve stavu Připraveno, ale netiskne

1.

Vytiskněte konfigurační stránku a ověřte funkčnost produktu.

2.

Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně usazeny a splňují specifikace. To zahrnuje kabely USB

a napájecí kabely. Zkuste použít nový kabel.

3.

Ověřte, zda se IP adresa produktu uvedená na konfigurační stránce shoduje s IP adresou portu

softwaru. Použijte jeden z následujících postupů:

Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 a Windows Vista

a. Klikněte na tlačítko Start nebo v případě systému Windows Vista na ikonu Windows

v levém dolním rohu obrazovky.

b. Klikněte na položku Nastavení.

c.

Klikněte na možnost Tiskárny a faxy (v případě, že je zobrazeno výchozí zobrazení

nabídky Start) nebo klikněte na možnost Tiskárny (v případě použití klasického zobrazení

nabídky Start).

d. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a potom na položku Vlastnosti.

e. Klikněte na kartu Porty a poté na položku Konfigurovat port.

CSWW

Řešení potíží se softwarem produktu (Windows)

163

background image

f.

Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.

g. Pokud se IP adresy neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně

nastavenou IP adresou.

Windows 7

a. Klikněte na ikonu Windows v levém dolním rohu obrazovky.

b. Klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

c.

Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu ovladače produktu a pak klikněte na položku

Vlastnosti tiskárny.

d. Klikněte na kartu Porty a poté na položku Konfigurovat port.

e. Ověřte adresu IP a klikněte na tlačítko OK nebo Zrušit.

f.

Pokud se IP adresy neshodují, odstraňte ovladač a znovu jej nainstalujte se správně

nastavenou IP adresou.

164

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW