HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nápověda na ovládacím panelu

background image

Nápověda na ovládacím panelu

Produkt obsahuje integrovaný systém nápovědy, který vysvětluje použití každé obrazovky. Chcete-li
otevřít systém nápovědy, stiskněte tlačítko Nápověda na ovládacím panelu.

Na některých obrazovkách nápověda otevře globální nabídku, v níž lze hledat konkrétní témata.

Stisknutím směrových šipek na ovládacím panelu můžete procházet strukturou nabídek.

Na obrazovkách obsahujících nastavení jednotlivých úloh nápověda otevře téma, které vysvětluje

možnosti pro danou obrazovku.

132

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW