HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

background image

Nastavení funkce obnovení po uvíznutí papíru

Tento produkt zahrnuje funkci obnovení po uvíznutí, která znovu vytiskne uvíznuté stránky.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Obnovení po uvíznutí papíru

3.

Vyberte jednu z následujících možností:

Auto: Produkt se pokusí znovu vytisknout uvíznuté stránky, pokud je k dispozici dostatek

paměti. Toto je výchozí nastavení.

Vypnuto: Produkt se nebude pokoušet znovu tisknout uvíznuté stránky. Výkon tiskárny bude

optimální, protože naposledy tištěné stránky se neukládají do paměti.

POZNÁMKA:

Některé stránky mohou být ztraceny, pokud zařízení dojde papír při

duplexním tisku a při nastavené možnosti Obnovení po uvíznutí papíru na Vypnuto.

Zapnuto: Produkt vždy vytiskne uvíznuté stránky. K uložení několika posledních vytisknutých

stránek je přidělena dodatečná paměť.

4.

Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko OK.

150

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW