HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Odstranění papíru uvíznutého v zásobníku 2 nebo 3

background image

Odstranění papíru uvíznutého v zásobníku 2 nebo 3

1.

Otevřete pravá přístupová dvířka. Pokud

uvíznutý papír vidíte, opatrně jej vytáhněte ze

zařízení.

2

3

2.

Pokud uvíznutý papír nemůžete vytáhnout

skrze pravá přístupová dvířka, vytáhněte

zásobník ze zařízení.

3.

Vyjměte ze zásobníku veškerý vadný papír.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

137

background image

4.

Pokud v oblasti podavače vidíte hranu

uvíznutého papíru, papír pomalu vytáhněte

směrem doleva ze zařízení.

POZNÁMKA:

Pokud nelze papír snadno

vyjmout, nepoužívejte sílu. Pokud papír uvízl

v zásobníku, pokuste se jej vyjmout ze

zásobníku nad ním (je-li to možné) nebo

z oblasti tonerové kazety.

3

5.

Zavřete zásobník.

POZNÁMKA:

Před nasazením zásobníku

se ujistěte, že je papír rovný ve všech rozích

zásobníku a že je pod zarážkami vodítek.

6.

Zavřete pravá přístupová dvířka.

2

3

138

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW