HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Odstranění papíru uvíznutého ve velkokapacitním zásobníku na 3 500 listů

background image

Odstranění papíru uvíznutého ve velkokapacitním zásobníku na
3 500 listů

1.

Otevřete levou i pravou část zásobníku.

4

2.

Odstraňte všechny poškozené listy papíru.

4

3.

Stisknutím zeleného tlačítka nad pravým

zásobníkem uvolněte kryt pro přístup

k uvíznutému papíru.

4

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

141

background image

4.

Pokud se uvíznutý papír nachází v oblasti

podavače, vytáhněte jej směrem dolů.

4

5.

Zatlačením uzavřete kryt pro přístup

k uvíznutému papíru.

4

6.

Zavřete levou i pravou část zásobníku.

4

142

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW

background image

7.

Na pravé straně velkokapacitního zásobníku

otevřete dvířka pro přístup k uvíznutému

papíru.

8.

Nadzvedněte kryt pro přístup k uvíznutému

papíru a odstraňte uvíznutý papír.

9.

Na pravé straně velkokapacitního zásobníku

zavřete dvířka pro přístup k uvíznutému

papíru.

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

143