HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 500 listů

background image

Odstranění uvíznutého papíru ze zásobníku na 500 listů

1.

Otevřete pravá dvířka pro přístup

k uvíznutému papíru a dvířka pro přístup

k uvíznutému papíru zásobníku na 500 listů.

4

2

3

2.

Vyjměte zásobník na 500 listů.

2

3

3.

Pokud v oblasti podavače vidíte hranu

uvíznutého papíru, papír pomalu vytáhněte

směrem doprava.

POZNÁMKA:

Pokud nelze papír snadno

vyjmout, nepoužívejte sílu. Pokud je papír

přilepený k zásobníku, pokuste se jej vyjmout

ze zásobníku nad ním (je-li to možné) nebo

z horních pravých dvířek.

2

3

CSWW

Odstranění uvíznutého papíru

139

background image

4.

Zavřete zásobník na 500 listů.

2

3

5.

Zavřete pravá dvířka pro přístup k uvíznutému

papíru a dvířka pro přístup k uvíznutému

papíru zásobníku na 500 listů.

4

2

3

140

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW