HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Produkt netiskne.

background image

Produkt netiskne.

Pokud produkt netiskne, vyzkoušejte následující řešení.

1.

Ujistěte se, že je produkt zapnutý a ovládací panel uvádí, že je připraven.

Pokud na ovládacím panelu není uvedeno, že je produkt připraven, vypněte jej a znovu

zapněte.

Pokud ovládací panel uvádí, že produkt je připraven, zkuste úlohu znovu odeslat.

2.

Pokud ovládací panel uvádí, že produkt obsahuje chybu, vyřešte ji a zkuste úlohu znovu odeslat.

3.

Ujistěte se, zda jsou všechny kabely správně připojené. Pokud je produkt připojený k síti,

zkontrolujte následující:

Zkontrolujte kontrolku vedle síťového připojení na produktu. Pokud je síť aktivní, kontrolka

svítí zeleně.

Pro připojení k síti je třeba síťový kabel, nikoli telefonní.

Ujistěte se, že je síťový směrovač, rozbočovač nebo přepínač zapnutý a že funguje.

4.

Nainstalujte software HP z disku CD dodávaného s produktem nebo použijte univerzální tiskový

ovladač (UPD). Použití obecných ovladačů tisku může způsobit zpoždění při mazání úloh

z tiskové fronty.

5.

V seznamu tiskáren v počítači klikněte pravým tlačítkem myši na název tohoto produktu, klikněte

na příkaz Vlastnosti a otevřete kartu Porty.

Pokud pro připojení k síti používáte síťový kabel, ujistěte se, že název tiskárny uvedený na

kartě Porty odpovídá názvu produktu na konfigurační stránce produktu.

Používáte-li kabel USB a připojujete se k bezdrátové síti, ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko

vedle položky Port virtuální tiskárny pro USB.

6.

Jestliže v počítači používáte systém osobní brány firewall, je možné, že brání komunikaci

s produktem. Zkuste bránu firewall dočasně zakázat a ověřit tak, zda je příčinou problému.

7.

Pokud je počítač nebo produkt připojen k bezdrátové síti, může být příčinou zpomalování

tiskových úloh slabý signál nebo rušení.