HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kontrola nastavení režimu EconoMode

background image

Kontrola nastavení režimu EconoMode

Společnost HP nedoporučuje trvalé používání režimu EconoMode. Při trvalém provozu tiskárny

v režimu EconoMode hrozí, že zásoba toneru překoná životnost mechanických součástí tonerové

kazety. Pokud se kvalita tisku začíná zhoršovat a nejsou-li výtisky přijatelné, je vhodné vyměnit

tonerovou kazetu.

POZNÁMKA:

Tato funkce je dostupná s tiskovým ovladačem PCL 6 pro systém Windows. Pokud

tento ovladač nepoužíváte, můžete tuto funkci povolit prostřednictvím integrovaného webového

serveru HP.

Jestliže je celá stránka příliš tmavá nebo příliš světlá, postupujte podle těchto kroků.

1.

Vyberte ze softwarového programu možnost Tisk.

2.

Vyberte produkt a klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

154

Kapitola 7 Řešení problémů

CSWW

background image

3.

Klikněte na kartu Papír/Kvalita a vyhledejte oblast Kvalita tisku.

4.

Jestliže je celá stránka příliš tmavá, použijte tato nastavení:

Vyberte možnost 600 dpi.

Povolte ji zaškrtnutím políčka Režim EconoMode.

Jestliže je celá stránka příliš světlá, použijte tato nastavení:

Vyberte možnost FastRes 1200.

Chcete-li ji zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka Režim EconoMode.

5.

Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti dokumentu. V dialogovém okně

Tisk klikněte na tlačítko OK, tím úlohu vytisknete.