HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Kontrola prostředí

background image

Kontrola prostředí

Podmínky prostředí mohou mít přímý vliv na kvalitu tisku a bývají běžnou příčinou problémů

s podáváním papíru. Vyzkoušejte následující řešení:

Produkt přemístěte, pokud se nachází na místě s nadměrným prouděním vzduchu, jako jsou

vývody ventilace nebo otevřená okna či dveře.

Ujistěte se, že produkt není vystaven teplotám nebo vlhkosti, které by překračovaly specifikace

produktu.

Produkt nesmí být umístěn v uzavřeném prostoru, jako je například skříň.

Produkt umístěte na rovný a pevný povrch.

Odstraňte vše, co by mohlo blokovat ventilační otvory produktu. Produkt vyžaduje po stranách a

v horní části dostatečnou ventilaci.

Chraňte produkt před polétavým prachem, výpary a ostatními mastnými nebo jinými nečistotami,

které by mohly zanést vnitřek produktu.