HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Vizuální kontrola tonerové kazety

background image

Vizuální kontrola tonerové kazety

1.

Vyjměte tonerovou kazetu z produktu a ověřte, zda byla sundána těsnicí páska.

2.

Zkontrolujte, zda není poškozen paměťový čip.

3.

Zkontrolujte povrch zeleného zobrazovacího válce tonerové kazety.

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se zobrazovacího válce. Otisky prstů na zobrazovacím válci

mohou způsobit problémy s kvalitou tisku.

4.

Pokud na obrazovém válci uvidíte škrábance, otisky prstů nebo jiná poškození, vyměňte tonerovou

kazetu.

5.

Jestliže obrazový válec nejeví známky poškození, několikrát tonerovou kazetou zakývejte a pak ji

znovu vložte. Zkuste vytisknout několik stránek, abyste zjistili, zda došlo k vyřešení problému.