HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

background image

Vyzkoušení odlišného ovladače tisku

Vyzkoušejte odlišný ovladač tisku v případě, že tisknete z počítačového programu a na vytištěných

stránkách se nachází neočekávané čáry v obrázcích, chybějící text, chybějící obrázky, nesprávné

formátování nebo nahrazená písma. Následující tiskové ovladače jsou k dispozici na adrese

www.hp.com/go/lj700M712_software

.

Ovladač HP PCL 6

Je poskytován jako výchozí ovladač na disku CD se softwarem produktu. Tento
ovladač je automaticky nainstalován, pokud nezvolíte odlišný ovladač.

Doporučený pro všechny systémy Windows

Nabízí celkově nejlepší rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí produktu pro
většinu uživatelů

Navržen v souladu s grafickým rozhraním zařízení (GDI) pro nejlepší rychlost
v systémech Windows

Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními
softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5

Ovladač HP UPD PS

Doporučený pro tisk prostřednictvím softwarových programů společnosti
Adobe

®

nebo podobných softwarových programů pro náročnou práci

s grafikou

Nabízí podporu tisku s dodatkovou emulací a podporu dodatkových flash
fontů

CSWW

Zlepšení kvality tisku

155

background image

HP UPD PCL 5

Doporučený pro základní kancelářský tisk v systémech Windows

Kompatibilní s předchozími verzemi jazyka PCL a staršími produkty
HP LaserJet

Nejlepší volba pro tisk se softwarem třetích stran a zvláštními softwarovými
programy

Nejlepší volba při práci ve smíšených prostředích, která vyžadují nastavení
produktu na jazyk PCL 5 (UNIX, Linux, sálové počítače)

Navržen pro použití v prostředí podnikových verzí operačního systému
Windows, protože umožňuje použití jednoho ovladače pro více modelů
produktu.

Vhodný při tisku na více modelech produktu z mobilního počítače vybaveného
operačním systémem Windows.

Ovladač HP UPD PCL 6

Doporučeno pro tisk ve všech prostředích Windows

Poskytuje nejlepší celkovou rychlost, kvalitu tisku a podporu funkcí tiskáren pro
většinu uživatelů

Vyvinuto v souladu s rozhraním Windows GDI (Graphic Device Interface) pro
optimální rychlost v prostředích Windows

Nemusí být zcela kompatibilní se softwarem třetích stran a zvláštními
softwarovými programy založenými na jazyce PCL 5