HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

background image

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

Pro váš produkt jsou k dispozici následující díly, které zákazník potřebuje k opravě svépomocí.

Díly, u nichž je uvedena výměna svépomocí s označením Povinná, mají instalovat sami

zákazníci, pokud nechtějí za výměnu platit servisním pracovníkům společnosti HP. V případě

těchto dílů není v rámci záruky na produkty HP poskytována podpora na pracovišti zákazníka

nebo podpora vrácení do skladu.

Díly, u nichž je uvedena výměna svépomocí s označením Volitelná, mohou po dobu trvání

záruční lhůty produktu na vaši žádost bezplatně nainstalovat servisní pracovníci společnosti HP.

POZNÁMKA:

Další informace najdete na stránce

www.hp.com/go/customerselfrepair/

lj700M712

.

Tabulka 4-1

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

Položka

Popis

Výměna svépomocí

Výrobní číslo

Sada pevného disku

Náhradní vysoce výkonný zabezpečený
pevný disk HP 320 GB

Volitelná

CF235-67901

Náhradní vysoce výkonný zabezpečený
pevný disk HP 320 GB (pro vládní
instituce)

Volitelná

CF235-67920

Sada formátovače

Náhradní sada formátovače

Povinná

CF235-67902

Náhradní

sada

formátovače – Čína

Povinná

CF235-67903

Modul SSM (Solid-state memory)

Náhradní paměťový modul, 16 GB

Volitelná

CF235-67904

Paměť DIMM

Náhradní paměť DIMM 512 MB

Povinná

CF235-67919

Sada podávacího válečku/oddělovací
podložky pro zásobník 1

Náhradní podávací váleček
a oddělovací podložka pro zásobník 1

Volitelná

CF235-67906

Sada podávacího válečku/oddělovací
podložky pro zásobník 2 a 3

Náhradní podávací váleček
a oddělovací podložka pro zásobník 2
nebo 3

Volitelná

CF235-67909

Sestava zásobníku 2

Náhrada pro zásobník 2

Povinná

CF235-67911

Sestava zásobníku 3

Náhrada pro zásobník 3

Povinná

CF235-67912

Podavač na 1 x 500 listů

Náhradní podavač na 1 x 500 listů

Povinná

CF235-67914

Sada válce pro zásobník 3, 4, 5 a 6

Náhradní podávací, zaváděcí
a oddělovací válečky pro zásobníky 3,
4, 5 a 6

Povinná

CE710-69008

Sestava zásobníku 4, 5 nebo 6

Sestava zásobníku

Povinná

CF235-67917

Sada podavače na 1 x 500 listů se
stojanem

Volitelný podavač na 500 listů se
stojanem

Povinná

CF235-67915

Sada podavače na 3 x 500 listů se
stojanem

Volitelný podavač na 3 x 500 listů se
stojanem

Povinná

CF235-67916

Sada velkokapacitního vstupního
podavače na 3 500 listů se stojanem

Volitelný velkokapacitní vstupní podavač
na 3 500 listů se stojanem

Povinná

CF235-67918

CSWW

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

49

background image

Tabulka 4-1

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem (pokračování)

Položka

Popis

Výměna svépomocí

Výrobní číslo

Sestava levého zásobníku
velkokapacitního vstupního podavače
na 3 500 listů

Levý zásobník velkokapacitního
vstupního podavače na 3 500 listů

Povinná

CF235-60103

Sestava pravého zásobníku
velkokapacitního vstupního podavače
na 3 500 listů

Pravý zásobník velkokapacitního
vstupního podavače na 3 500 listů

Povinná

CF235-60104

Sada válce pro zásobník na 3 500 listů Náhradní podávací, zaváděcí

a oddělovací válečky pro velkokapacitní
vstupní podavač na 3 500 listů

Povinná

5851-5011

Sada přenosového válce

Náhradní přenášecí válec

Povinná

CF235-67910

Sada jednotky pro oboustranný tisk

Volitelná jednotka pro oboustranný tisk

Povinná

CF235-67913

Sestava fixační jednotky (110 V)

Náhradní sestava 110 V fixační
jednotky

Povinná

CF235-67921

Sestava fixační jednotky (220 V)

Náhradní sestava 220 V fixační
jednotky

Povinná

CF235-67922

Sada pro údržbu (110 V)

Sada pro údržbu produktu

110 V fixační jednotka

Přenášecí jednotka

Podávací váleček a oddělovací
podložka pro zásobník 1

Podávací válečky zásobníků 2 a 3

Oddělovací podložky zásobníků 2
a 3

Povinná

CF235-67907

Sada pro údržbu (220 V)

Sada pro údržbu produktu

220V fixační jednotka

Přenášecí jednotka

Podávací váleček a oddělovací
podložka pro zásobník 1

Podávací válečky zásobníků 2 a 3

Oddělovací podložky zásobníků 2
a 3

Povinná

CF235-67908

Sada štítků pro zásobníky 3, 4, 5 a 6

Náhradní štítky pro zásobníky 3, 4, 5 a
6

Povinná

CE707-00001

Tonerová kazeta

Standardní kapacita

Povinná

CF214-67901

Vysoká

kapacita

Povinná

CF214-67902

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Čína

Povinná

8121-0943

Napájecí kabel 110 V – 13 A

Náhradní kabel – Tchaj-wan

Povinná

8121-0964

50

Kapitola 4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství

CSWW

background image

Tabulka 4-1

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem (pokračování)

Položka

Popis

Výměna svépomocí

Výrobní číslo

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Korea, obecný pro EU Povinná

8121-0731

Napájecí kabel 110 V – 12 A

Náhradní kabel – Japonsko

Povinná

8121-1143

Napájecí kabel 220 V – 6 A

Náhradní kabel – Indie

Povinná

8121-0564

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Velká Británie/Asie a
Tichomoří

Povinná

8121-0739

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Austrálie/Nový
Zéland

Povinná

8121-0837

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Izrael

Povinná

8121-1004

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Dánsko

Povinná

8121-0733

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Jihoafrická republika

Povinná

8121-0737

Napájecí kabel 220 V – 10 A

Náhradní kabel – Švýcarsko

Povinná

8121-0738

Napájecí kabel 110 V – 10 A Brazílie

Náhradní kabel – Brazílie

Povinná

8121-1071

Napájecí kabel 220 V – 10 A
Argentina

Náhradní kabel – Argentina

Povinná

8121-0729

Napájecí kabel 110 V – 13 A Severní
Amerika

Náhradní kabel – Severní Amerika

Povinná

8121-0740

Napájecí kabel 220 V – 10 A Jižní
Amerika/Chile/Peru

Náhradní kabel – Jižní Amerika/Chile/
Peru

Povinná

8121-0735

Napájecí kabel 220 V / 110 V –
Thajsko/Filipíny

Náhradní kabel – Thajsko/Filipíny

Povinná

8121-0734

CSWW

Díly pro samoobslužnou opravu zákazníkem

51