HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Objednání náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu

background image

Objednání náhradních dílů, příslušenství a
spotřebního materiálu

Objednání spotřebního materiálu a papíru

www.hp.com/go/suresupply

Objednání originálních částí nebo příslušenství HP

www.hp.com/buy/parts

Objednání prostřednictvím servisu nebo poskytovatele
podpory

Obraťte se na autorizovaný servis nebo na autorizovaného
poskytovatele podpory HP.

Objednání pomocí softwaru HP

Integrovaný webový server HP obsahuje odkaz na web
HP SureSupply, který obsahuje informace o možnostech
nákupu originálního spotřebního materiálu HP.

44

Kapitola 4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství

CSWW

background image

Zásady společnosti HP týkající se neoriginálního
spotřebního materiálu

Společnost Hewlett-Packard nedoporučuje použití tonerových kazet od jiných výrobců, ať už se jedná o

kazety nové či recyklované.

POZNÁMKA:

U tiskáren HP nemá použití jiné než originální tonerové kazety HP nebo doplněné

kazety vliv na záruku pro zákazníka ani na jakoukoli smlouvu o podpoře uzavřenou mezi společností

HP a zákazníkem. Jestliže však poruchu nebo poškození produktu lze považovat za následek použití

tonerové kazety od jiného výrobce než HP nebo doplněné tonerové kazety, bude společnost HP účtovat

standardní poplatky za vynaložený čas a materiál pro údržbu produktu, potřebnou pro vyřešení této

konkrétní poruchy nebo poškození.

CSWW