HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na ovládacím panelu

background image

Povolení nebo zakázání voleb Velmi nízký stav na
ovládacím panelu

Výchozí nastavení můžete kdykoli povolit nebo zakázat a není třeba je znovu povolovat po instalaci

nové kazety.

1.

Na ovládacím panelu produktu stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Správa spotřebního materiálu

Nastavení spotřebního materiálu

3.

Otevřete jednu z následujících možností:

Černá tisková kazeta

Sada pro údržbu

4.

Vyberte možnost Velmi nízký stav.

5.

Vyberte jednu z následujících možností:

Pokud vyberete možnost Zastavit, produkt nebude tisknout (ani faxy), dokud nevyměníte

tiskovou kazetu.

Pokud vyberete možnost Výzva k pokračování, produkt nebude tisknout (ani faxy) a

zobrazí výzvu k výměně tiskové kazety. Výzvu můžete potvrdit a pokračovat v tisku.

Pokud vyberete možnost Continue (Pokračovat), produkt vás upozorní, že je tisková

kazeta téměř prázdná, ale tisk bude pokračovat.

POZNÁMKA:

Použití nastavení Continue (Pokračovat) umožňuje tisk i při velmi nízké

úrovni bez zásahu uživatele a může vést k neuspokojivé kvalitě tisku.

Vyberete-li volbu Zastavit nebo Výzva k pokračování, přestane produkt při dosažení velmi nízké

úrovně tisknout. Po výměně kazety produkt automaticky obnoví tisk.

Je-li produkt nastaven na volbu Zastavit nebo Výzva k pokračování, existuje určité riziko, že se

faxy po obnovení tisku nevytisknou. Tento případ může nastat, pokud produkt během čekání přijal více

faxů, než je jeho paměť schopna pojmout.

Vyberete-li pro barevné a černé kazety volbu Continue (Pokračovat), může produkt po dosažení

velmi nízké úrovně dále bez přerušení tisknout faxy, může však dojít ke snížení kvality tisku.

Jakmile spotřební materiál HP dosáhne stavu velmi nízké úrovně, skončí u něj platnost záruky

HP Premium Protection Warranty.

48

Kapitola 4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství

CSWW