HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Výměna tonerových kazet

background image

Výměna tonerových kazet

UPOZORNĚNÍ:

Pokud dojde k zašpinění oděvu tonerem, suchým hadříkem otřete zasažené místo a

poté oděv vyperte ve studené vodě. Horká voda by způsobila zapuštění toneru do tkaniny.

POZNÁMKA:

Informace o recyklaci použitých tonerových kazet najdete na krabici od toneru.

1.

Stiskněte tlačítko uvolnění dvířek kazety.

2

3

2.

Otevřete dvířka kazety.

2

3

CSWW

Tonerová kazeta

55

background image

3.

Vyjměte použitou tonerovou kazetu

z produktu.

2

3

4.

Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu.

Použitou tonerovou kazetu vložte do obalu pro

recyklaci.

5.

Uchopte tonerovou kazetu na obou stranách

a rozprostřete toner opatrným kolébáním

tonerovou kazetou (opakujte pětkrát nebo

šestkrát).

UPOZORNĚNÍ:

Nedotýkejte se uzávěru

ani povrchu válce.

56

Kapitola 4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství

CSWW

background image

6.

Odstraňte z nové tonerové kazety přepravní

pásku. Pásku recyklujte spolu s použitou

tonerovou kazetou.

7.

Vyrovnejte tonerovou kazetu s drážkami uvnitř

produktu a zasuňte ji, dokud se pevně

neusadí.

2

3

8.

Zavřete dvířka kazety. Po krátké době by se

mělo na ovládacím panelu zobrazit hlášení

Připraveno.

2

3

CSWW

Tonerová kazeta

57

background image

58

Kapitola 4 Náhradní díly, spotřební materiál a příslušenství

CSWW