HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB a instalace softwaru (Mac OS X)

background image

Připojení produktu k počítači pomocí kabelu USB a
instalace softwaru (Mac OS X)

Produkt podporuje připojení USB 2.0. Použijte kabel USB typu A-B. Společnost HP doporučuje použití

kabelu kratšího než 2 metry.

1.

Připojte USB kabel k produktu a počítači.

2.

Zkontrolujte, zda je produkt ve stavu Připraveno.

POZNÁMKA:

Když je produkt připojen kabelem USB, proces instalace softwaru vyžaduje, aby

bylo zařízení zapnuto a připraveno. Nakonfigurujte následující nastavení tak, aby se zařízení

probudilo z režimu spánku během procesu instalace softwaru a při každém přijetí tiskové úlohy:

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

b. Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Nastavení časovače režimu spánku

Události pro probuzení/automatické zapnutí

c.

Označte volbu Všechny události a potom stiskněte tlačítko OK.

3.

Nainstalujte software z disku CD.

4.

Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

5.

Klikněte na tlačítko Zavřít.

6.

Vytištěním stránky z libovolného programu ověřte, zda je software správně nainstalován.

16

Kapitola 2 Připojení produktu a instalace softwaru

CSWW

background image

Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a
instalace softwaru (Mac OS X)

Konfigurace IP adresy

1.

Ujistěte se, že produkt je zapnutý a na ovládacím panelu se zobrazuje zpráva Připraveno.

2.

Připojte síťový kabel k produktu a k síti.

3.

Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí

mu IP adresu nebo název hostitele.

4.

Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele produktu, na ovládacím panelu produktu stiskněte

tlačítko Domů , otevřete nabídku Postup připojení a vyberte možnost Síťová adresa.

Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele, můžete také vytisknou konfigurační stránku.

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

b. Otevřete následující nabídky:

Správa

Sestavy

Stránky konfigurace/stavu

c.

Vyberte možnost Stránka konfigurace.

d. Přejděte nahoru k možnosti Tisk a poté stiskněte tlačítko OK.

CSWW