HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Instalace softwaru

background image

Instalace softwaru

1.

Ukončete v počítači všechny programy.

2.

Nainstalujte software z disku CD.

3.

Klikněte na ikonu produktu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

4.

Po dokončení instalace klikněte na tlačítko Zavřít.

POZNÁMKA:

Následující kroky proveďte po dokončení instalace softwarového systému a to

pouze tehdy, pokud jste při instalaci nepřidali novou tiskárnu.

5.

V počítači otevřete nabídku Apple , vyberte nabídku Předvolby systému a klikněte na ikonu
Tisk a fax (OS X verze 10.5 a 10.6) nebo ikonu Tisk a skenování (OS X verze 10.7).

6.

Klikněte na symbol plus (+).

7.

Pro připojení k síti použijte službu Bonjour (výchozí prohlížeč) nebo Tisk IP.

POZNÁMKA:

Služba Bonjour představuje nejjednodušší a nejvhodnější řešení, pokud je

produkt nainstalován v místní síti.

Pokud je produkt nainstalován v jiné síti, je nutné použít službu Tisk IP.

18

Kapitola 2 Připojení produktu a instalace softwaru

CSWW

background image

Pokud použijete službu Bonjour, postupujte následovně:

a. Klikněte na kartu Výchozí prohlížeč.

b. Vyberte produkt ze seznamu. Software zkontroluje, zda je produkt připojen k síti. V poli Tisk

pomocí se automaticky zobrazí údaje příslušného souboru PPD produktu.

POZNÁMKA:

Pokud se v síti nachází více produktů, vytiskněte stránku konfigurace a

podle názvu tiskárny služby Bonjour v seznamu vyhledejte produkt, který instalujete.

POZNÁMKA:

Pokud produkt není uveden v seznamu, ujistěte se, že produkt je zapnutý a

připojen k síti, popřípadě jej vypněte a znovu zapněte. Pokud v rozevíracím seznamu Tisk

pomocí není uveden soubor PPD produktu, vypněte počítač, znovu jej zapněte a opakujte

proces instalace.

c.

Kliknutím na tlačítko Přidat dokončíte proces instalace.

Pokud použijete službu Tisk IP, postupujte následovně:

a. Klikněte na kartu Tisk IP.

b. V rozevírací nabídce Protokol vyberte možnost HP Jet Direct – Socket. Jedná se o

doporučované nastavení pro produkty HP.

c.

Na obrazovce přidání tiskárny zadejte IP adresu do pole Adresa.

d. Pole Název, Umístění a Tisk pomocí se vyplní automaticky. Pokud v poli Tisk pomocí

není uveden soubor PPD produktu, vypněte počítač, znovu jej zapněte a opakujte proces

instalace.

CSWW

Připojení produktu k síti pomocí síťového kabelu a instalace softwaru (Mac OS X)

19

background image

20

Kapitola 2 Připojení produktu a instalace softwaru

CSWW