HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Konfigurace IP adresy

background image

Konfigurace IP adresy

1.

Ujistěte se, že produkt je zapnutý a na ovládacím panelu se zobrazuje zpráva Připraveno.

2.

Připojte síťový kabel k produktu a k síti.

3.

Před pokračováním počkejte 60 sekund. Během této doby se síť snaží rozpoznat produkt a přiřadí

mu IP adresu nebo název hostitele.

4.

Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele produktu, na ovládacím panelu produktu stiskněte

tlačítko Domů , otevřete nabídku Postup připojení a vyberte možnost Síťová adresa.

Chcete-li zjistit IP adresu nebo název hostitele, můžete také vytisknou konfigurační stránku.

a. Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

b. Otevřete následující nabídky:

Správa

Sestavy

Stránky konfigurace/stavu

c.

Vyberte možnost Stránka konfigurace.

d. Přejděte nahoru k možnosti Tisk a poté stiskněte tlačítko OK.

14

Kapitola 2 Připojení produktu a instalace softwaru

CSWW

background image

e. Na stránce serveru Jetdirect vyhledejte IP adresu.

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1

5.

IPv4: Pokud je IP adresa 0.0.0.0, 192.0.0.192 nebo 169.254.x.x, je nutné IP adresu

nakonfigurovat ručně. V opačném případě byla konfigurace sítě úspěšná.

IPv6: Jestliže IP adresa začíná textem fe80:, mělo by být možné z produktu tisknout. V opačném

případě musíte IP adresu nakonfigurovat ručně.