HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series - Nastavení časového plánu režimu spánku

background image

Nastavení časového plánu režimu spánku

POZNÁMKA:

Než bude možné používat funkci Plán spánku, je třeba konfigurovat nastavení

data a času.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko Domů .

2.

Otevřete následující nabídky:

Správa

Obecná nastavení

Nastavení data a času

3.

Otevřete nabídku Formát data a času a proveďte následující nastavení:

Formát data

Formát času

4.

Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko OK.

5.

Otevřete nabídku Datum a čas a proveďte následující nastavení:

Datum

Doba

Časové pásmo

CSWW

Úsporné nastavení

121

background image

Pokud se nacházíte v oblasti, kde se používá letní čas, zaškrtněte políčko Upravit pro letní

čas.

6.

Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko OK.

7.

Stisknutím šipky zpět se vraťte na obrazovku Správa.

8.

Otevřete následující nabídky:

Obecná nastavení

Nastavení úspory energie

Plán spánku

9.

Stiskněte tlačítko Přidat a vyberte typ události, kterou chcete naplánovat: Probuzení nebo

Úsporný režim.

10.

Proveďte následující nastavení:

Doba

Dny události

11.

Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko OK.

122

Kapitola 6 Správa produktu

CSWW